MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Хамтын ажиллагаа

 

 

       АМГ нь олон улсын байгууллагуудтай гэрээ, хэлцэл, харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан ажиллаж байгаа билээ. 2012 онд БНЧех улсын Геологийн албатай Геохимийн хайгуул судалгааны арга ашиглан Монгол орны сонгосон газар нутгийн 1:50 000, 1:200 000 масштабын геологийн зураг хийх зорилгоор харилцан ойлголцох санамж бичиг байгуулаад байна.

 

Хамтын ажиллагаатай олон улсын байгууллагуудын жагсаалт

 • БНСУ-ын Геологийн шинжлэх ухаан, эрдэс баялагийн хүрээлэн /КИГАМ/ http://www.kigam.re.kr/
 • Япон улсын Шинжлэх ухаан, технологийн аж үйлдвэрийн улсын хүрээлэн  http://www.aist.go.jp/
 • Япон улсын газрын тос, хий ба металлын үндэсний корпораци http://www.jogmec.go.jp/
 • БНУУ-ын Өтвөш Лорандын нэрэмжит Геофизикийн хүрээлэн (ELGI) https://www.elgi.hu/
 • ХБНГУ-ын Холбооны геологийн шинжлэх ухаан болон түүхий эдийн хүрээлэн (BGR) www.bgr.de
 • ХБНГУ-ын Лаусицер Миттелдойч нөхөн сэргээлтийн компани www.lmbvinternational.de
 • БНХАУ-ын Тианжин Майнинг Эксчэнж ХХК
 • БНЧех улсын Геологийн алба

АМГ-т хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд

 • Монгол, ОХУ, БНХАУ, Өмнөд Солонгос, Казакстан улсуудын хамтарсан “Төв Aзийн геологийн зураг”
 • “Зүүн говийн нүүрсний судалгаа”
 • “Хасагтын талбайн геологийн судалгаа”
 • Өмнөд говийн газрын ховор элементийн геологийн судалгаа
 • Монгол-БНХАУ-ын хилийн дагуу геологийн судалгаа
 • Монгол-БНХАУ-ын хилийн дагуу геохимийн судалгаа
 • Монгол, ОХУ, БНХАУ, Өмнөд Солонгос, Казакстан улсуудын хамтарсан “Төв Aзийн 3D төсөл”
 • Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Тогтвортой бичил уурхайн төсөл
 • Дэлхийн банкны Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл (MSISTAP)

ХБНГУ-ын Холбооны Гео шинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэнтэй хамтарсан “Үндэсний Хөгжил  Шинэтгэлийн Хороонд Зөвлөх Үйлчилгээ” төсөл

Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудын мэдээлэл. Вэб хаяг

 

 


Вэб холбоос

 • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

 • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

 • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

 • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

 • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

 • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org