MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Санхүүгийн үйл ажиллагааны 2014 оны 1 дүгээр улирлын тайлан
1
Дэлгэрэнгүй...
 
2013 оны аудит хйигдсэн санхүүгийн байдлын тайлан.

Энд дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй...
 
Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2013 он

АМГ-ын 2013 оны улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө ба биелэлтийн харьцаа (сая.төг)

Дэлгэрэнгүй...
 
werwe
 
Санхүүгийн үйл ажиллаганы эдийн засгийн үзүүлэлт 2013 оны эхний 9 сар

Sanhuu2
Дэлгэрэнгүй...
 
2012 оны Аудитын тайлан

Tailan

Аудытын тайланг энд дарж татаж авна уу.

Дэлгэрэнгүй...
 
Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2013 оны 3 дугаар сарын үзүүлэлт

6

 

Дэлгэрэнгүй...
 
Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2012 он
Slide1
Дэлгэрэнгүй...
 
2011 оны Аудитын тайлан
Тайланг энд дарж татаж авна уу.
 
Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2011 он

 

Дэлгэрэнгүй...
 
Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2010 он

Дэлгэрэнгүй...
 


Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org