MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн анхааралд
2016 оны 1-р сарын 29, Баасан гариг, 10:10

“Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 48.6 дугаар зүйл, Ашигт малтмалын газрын даргын 2015 оны а/98 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар”-ын дагуу 2015 оны уулын ажлын тайлангаа 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

 

“Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар” –ыг энд дарж татаж авна уу.

 

“Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах маягт” –ыг энд дарж татаж авна уу.

 

 

Ашигт Малтмалын газар

Уул уурхайн хэлтэс

 

 

2016 оны 01 дүгээр сарын 28

 
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд
2016 оны 1-р сарын 20, Лхагва гариг, 10:06

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай төсөл, хөтөлбөрийг уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах, хөрөнгө оруулалт татах зорилготой энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

Иймд ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид цаашид хайгуул хийх, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах, өргөжүүлэх, баяжуулалт боловсруулалт хийхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн танилцуулгыг дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Маягтыг энд дарж татаж авна уу.

 
Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд
2015 оны 11-р сарын 26, Пүрэв гариг, 14:45

Уул уурхайн салбарын 93 жилийн ойн баярын хүрээнд шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журмын дагуу:

1. Шилдэг техник, технологи нэвтрүүлсэн

2. Тэргүүний хөрөнгө оруулагч

3,Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч

4. Тэргүүний нөхөн сэргээгч аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулах тул шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй аж ахуйн, нэгж байгууллагууд албан бичгээр Ашигт малтмалын газарт 12 дугаар сарын 14-ны дотор ирүүлнэ үү. 

Жич:Шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгж нь байгууллагын танилцуулга, илтгэх хуудас бэлтгэн ирүүлнэ.

УУЛ УУРХАЙН ХЭЛТЭС

2015-11-26

УУЛ УУРХАЙ САЛБАРЫН ШИЛДЭГ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГАРУУЛАХ

 

Уул уурхайн салбарын 93 жилийн ойн баярын хүрээнд шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журмын дагуу:

1.     Шилдэг техник, технологи нэвтрүүлсэн

2.     Тэргүүний хөрөнгө оруулагч

3.     Тэргүүний нөхөн сэргээгч

4.     Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч

5.     Шилдэг төсөл боловсруулагч, зэрэг номинацуудад аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулна.

         

 

 

Бүрдүүлж ирүүлэх материал

 

·        Шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн аж ахуйн, нэгж байгууллага албан бичгээр хүсэлтээ гарган Ашигт малтмалын газрын уул уурхайн хэлтэст 12 дугаар сарын 14-ны дотор ирүүлнэ.

 

·        Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын Ажлын алба, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн Зөвлөл, Татварын байгууллагын тодорхойлолтыг тус тус хавсаргасан байна.

 

·        Шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгж нь байгууллагын танилцуулга, илтгэх хуудас бэлтгэн ирүүлнэ.

 

 

 

 

УУЛ УУРХАЙН ХЭЛТЭС

 

Шилдэг шинэ технологи нэвтрүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах

 

·         Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай шинэлэг, дэвшилтэт техник, технологи нутагшуулсан байдал;

·         Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачлагад нэгдэн жил бүрийн тайлангаа гаргаж өгсөн байдал;

·         Техник, технологийн шинэчлэлийг тогтмол хийж зардлыг бууруулсан байдал, эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлсэн байдал.

 

Тэргүүний хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах

 

·         Хөрөнгө оруулалт татаж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн         байдал;

·         Уул уурхайн үйлдвэрлэлд бодитой бүтээн байгуулалт хийсэн байдал;

·         Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачлагад нэгдэн жил бүрийн     тайлангаа гаргаж өгсөн байдал;

·         Ашиглаж байгаа ордын дэд бүтэц, уурхайн тосгон, барилга байгууламжийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байдал;

·         Мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх болон ажилтаныг мэргэшүүлэх, орон     нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангасан байдал;

·         Орон нутаг, бүс нутгийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр.

 

Тэргүүний нөхөн сэргээгч аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах

 

·         Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний дагуу үйл ажиллагаа явуулсан эсэх;

·         Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг гүйцэтгэсэн байдал;

·         Байгаль орчныг хамгаалах зорилгоор мөнгөн хөрөнгө байршуулах журмыг хэрэгжүүлж байгаа байдал;

·         Урьд жилүүдэд байгаль орчны талаар хийж байсан ажлын талаарх орон нутгийн байгаль орчны байцаагчийн чанарын үнэлэлт, дүгнэлт, тодорхойлолт авсан байх

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах

 

·         Үйлдвэрлэлийн жигд, найдвартай ажиллагаа, төлөвлөгөөт зорилтын биелэлт;

·         Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг сайжруулах ажилд төлөвлөсөн ба зарцуулсан хөрөнгө, зардал;

·         Ажилтнуудын ахуйн байр, нийгмийн асуудлыг шийдсэн байдал

·         Сургалтын материаллаг бааз;

·         Үйлдвэрлэлийн ослын болон ослоос шалтгаалсан нас баралтын давтамжийн коэффицент салбарын дунджаас бага байх, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлт өмнөх жилүүдийнхээс буурсан байх

 

 

 

Шилдэг төсөл боловсруулагч аж ахуйн нэгжийг шалгаруулах

 

·         Уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах шаардлага ба техник, эдийн засгийн үндэслэл хүлээн авах зааврын дагуу боловсруулсан байх бөгөөд Геологийн үндсэн нөөц болон дагалдах эрдэсийн тогтоогдсон нөөцийг хаягдал, бохирдол багатай, техник технологийг сонгож оновчилсон байх, нөхөн сэргээлт, байгаль орчныг хамгаалах ажлын талаар тусгасан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг эрхэмлэсэн байдал, зэргийг төслийн шийдэлд тусгасан байдал;

·         Ордыг ашиглах төслийг боловсруулахдаа эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах, нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг тухайн үеийн технологид тулгуурлан хэрэгжүүлэх боломжийг эрэлхийлсэн байдал;

·         Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага, иргэдийн үүсгэл санаачлагын байгууллага болон иргэдтэй хамтран ажиллах, тэдний нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр болох ажлыг тусгасан байдал;

·         Төсөл захиалагчаас гүйцэтгэгчид ирүүлсэн ямар нэгэн гомдол маргаангүй байх ба техник, эдийн засгийн үндэслэл хэлэлцүүлэн батлуулсны дараа Геологийн мэдээллийн төвийн нэгдсэн архивт журмын дагуу хүлээлгэж өгсөн байдал.

 
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийн анхааралд
2015 оны 11-р сарын 17, Мягмар гариг, 10:24

“Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 48.6 дугаар зүйл, Ашигт малтмалын газрын даргын 2014 оны а-80 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар”-ын дагуу 2016 оны уулын ажлын төлөвлөгөөгөө 2015 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

 

“Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар” –ыг энд дарж татаж авна уу.

 

“Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах маягт” –ыг энд дарж татаж авна уу.

 

“2016 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” –нд хавсаргах материалын жагсаалтыг энд дарж татаж авна уу.

 

 

Уул уурхайн хэлтэс 

2015 оны 11 дүгээр сарын 17
 
Уул уурхайн зураг төслийн тусгай зөвшөөрөл бүхий компани, аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд
2015 оны 11-р сарын 17, Мягмар гариг, 10:14

“АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН  УУЛЗАЛТ, СУРГАЛТ”

 

Хэзээ: 2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ний Пүрэв гараг, 14:00-17:30 цагт

Зохион байгууллагч: УУЯ, АМГ, МАМБХ, ГТЛ

Хаана: Улаанбааатар хот,  Геологийн төв лаборатори
 


Хуудас 19-с 1

Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org