MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Мөнгөн тэмдэгтийн хэмжээ
2011 оны 3-р сарын 23, Лхагва гариг, 15:18
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2010 оны 11 сарын 25 өдөр                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН
ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/
25 дугаар зүйлийн 25.1.5-д ашигт малтмал хайх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд  
дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгийн хураамж хураана:
Үйлчилгээний нэр Төлбөрийн хэмжээ
Ашигт малтмал хайх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
1  Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахыг хүсч гаргасан өргөдлийгхянан үзэх 250.000 1.000.000
2  Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх 1.500.000 7.000.000
3 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлийг хянан үзэх 1.000.000 2.000.000
4 Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалах өргөдлийг хянан үзэх 1.000.000 2.000.000
5 Барьцааны гэрээний дагуу Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх өргөдлийг хянан үзэх 1.000.000 2.000.000
6 Талбай буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хянан үзэх 50.000 500.000
7 Хилийн маргааныг шийдвэрлүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх 250.000 500.000
8 Үрэгдүүлсэн Тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох 200.000 250.000
9 Нэмэлт өргөдлийг хянан үзэх 200.000 1.000.000
Дансны дугаар
Гүйлгээний утга Банкны нэр Дансны дугаар
Үйлчилгээний хөлс /төгрөг/ Төрийн сан банк 900018003
 


Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org