MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

монголын геологи, хайгуул-2016 VIII чуулга уулзалт
2016 оны 1-р сарын 29, Баасан гариг, 10:22

MMER2016_Last

“Монголын үйлдвэрлэлийн геологчдийн холбоо”-ноос санаачлан Уул уурхайн яам, АМГ, ГТГ, МХЕГ, ШУТИС, МУИС зэрэг байгууллагууд 2009 оноос хамтран зохион байгуулж ирсэн "МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИ, ХАЙГУУЛ"

чуулга уулзалт 2016 оны 3 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Корпорейт Конвеншн Төвд 8 дахь удаагаа зохион байгуулагдах болсоныг Та бүхэнд албан ёсоор мэдэгдэхэд таатай байна.

Геологи-эрдэс баялгийн салбарын өнөөгийн байдал, Монгол орны геологи-стратиграфи, тектоник-магматизм, стрүктүр, ашигт малтмал-металлогени, ашигт малтмалын ордын эрэл-хайгуулын аргачлал ба үр дүн, гидрогеологи-геоэкологийн асуудлуудыг хөндсөн илтгэл хэлэлцүүлгүүд энэ удаагийн чуулга уулзалтаар хийгдэнэ. 

Геологи, эрдэс баялгийн салбарын мэргэжилтэн, бизнес эрхлэгч та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна
 
“Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох” журам шинэчлэгдэн батлагдлаа
2015 оны 7-р сарын 22, Лхагва гариг, 13:32

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан тус хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.6-д заасан “Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох” журмыг Уул уурхайн сайдын 2015 оны 108 дугаар тушаалаар баталж, Уул уурхайн сайдын 2013 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 121 дүгээр тушаалыг хүчингүй болгосон. Шинэчилсэн журмыг энд дарж татаж авна уу.

 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
2014 оны 12-р сарын 15, Даваа гариг, 14:16

2013 оны геологи хайгуулын ажлын жилийн тайлан, 2014 оны жилийн төлөвлөгөө ирүүлээгүй хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид 2014 ондоо багтаан ирүүлнэ үү.

 
2014 оны төлөвлөгөө ирүүлсэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт
2014 оны 6-р сарын 06, Баасан гариг, 11:38

Монгол улсын “Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 48.1.1, Ашигт малтмалын газрын даргын 2009 оны 411 тоот тушаалаар батлагдсан “АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ТАЛБАЙД ГҮЙЦЭТГЭХ  ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХҮЛЭЭН АВАХ ” ДОТООД ЗААВАР”-д заасны дагуу  хайгуулын ажлын 2014 оны төлөвлөгөө ирүүлсэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт

 

Дэлгэрэнгүй...
 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
2012 оны 5-р сарын 23, Лхагва гариг, 12:56

        Геологи хайгуулын ажлын зардлын бүртгэлд Сангийн сайдын 2011 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 12-р тушаалаар батлагдсан “Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх журам”-ыг мөрдөнө.

        Журмын дагуу 2011 оны хайгуулын ажлын зардлаа бүртгээгүй аж ахуйн нэгжүүд Сангийн сайдын 2012 оны 83 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам”-д

Дөрөв. Тайланд залруулга хийх

4.1. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.5- д заасан үндэслэлээр аж ахуйн нэгж байгууллага тайландаа залруулга хийлгэхдээ холбогдох материал, залруулсан тайланг харилцагч санхүүгийн байгууллагад ирүүлнэ.

4.2. Энэ журмын 4.1-д заасан залруулгыг тухайн оны 6 дугаар сарын 30-ны дотор багтаан хийсэн байна.

заасны дагуу залруулгаа хийлгэн баталгаажуулахыг анхааруулж байна.

            Жич: Өмнөх онуудын хайгуулын ажилд гарсан зардлыг журамд заасан зохих дансанд мөн залруулсан байна.

 

 Ашигт малтмалын газар

Геологи судалгааны хэлтэс

 


Хуудас 2-с 1

Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org