MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Геологи судалгааны хэлтсийн тайлан төлөвлөгөөний маягт
2011 оны 3-р сарын 23, Лхагва гариг, 17:40

1.Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулах зааварыг энд дарж татаж авна уу.

   Ашигт Малтмалын газрын даргын 2010 оны 3 сарын 24 ны 188 дугаар тушаал.

 

2.Геологи хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, жилийн тайлангийн дотоод зааврыг энд дарж татаж авна уу.

   Ашигт Малтмалын газрын даргын 2009 оны 411 дүгээр тушаалаар батлагдсан.

 

3.Геологийн баримтын архивт шинээр баримт хүлээн авах журмыг энд дарж татаж авна уу.

 

Монгол улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох дотоод зааврыг татаж авна уу.

 


Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org