MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Өргөдлийн маягт (КХэлтэс)
2011 оны 3-р сарын 23, Лхагва гариг, 17:33

Кадастрын хэлтэс, өргөдлийн маягтууд

Маягтын төрөл Маягтын агуулга Татаж авах
Маягт-К2 Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч өргөдөл гаргах нь
DOC
Маягт-К3 К-1, К-2 маягтын хавсралт 
DOC
Маягт-К4 Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлт
DOC
Маягт-К5 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүсч өргөдөл гаргах нь
DOC
Маягт-К6 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүсч өргөдөл гаргах нь
DOC
Маягт-К7 Гаргасан зөвшөөрлийн нотолгоо 
DOC
Маягт-К8 Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж буй хуулийн этгээлийн тухай тодорхойлт
DOC
Маягт-К9 Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авч буй хуулийн этгээлийн тухай тодорхойлт
DOC
Маягт-К10 Хэсэгчлэн шилжүүлж буй талбайн тодорхойлт
DOC
Маягт-К11 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахыг хүсч өргөдөл гаргах нь
DOC
Маягт-К12 Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцааж хүлээлгэн өгөх DOC
Маягт-К13 Тусгай зөшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь буцааж хүлээлгэн өгөх DOC
Маягт-К14 Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалахыг хүсч өргөдөл гаргах нь
DOC
Маягт-К15 Барьцаалагч хуулийн этгээдийн албан ёсны тодорхойлт DOC
Маягт-К16 Барьцаалуулагч хуулийн этгээдийн албан ёсны тодорхойлт
DOC
Маягт-К17 Tусгай зөвшөөрөл нөхөн авахыг хүссэн өргөдөл DOC
Маягт-К18

Хайгуулын ажил эрхлэх боловсон хүчнээр хангагдсан талаарх тодорхойлолт

DOC
Маягт-КБ01

Цахим хуудсанд бүртгүүлэгчийн / аж ахуйн нэгж/ маягт

DOC
Маягт-СШ-3

Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын санал

DOC
Маягт

Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг банкинд байршуулсан баталгаа

DOC
Маягт

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтэй хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хуудас

DOC
 


Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org