MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ
2014 оны 5-р сарын 12, Даваа гариг, 09:57
Улсын төсөвт төвлөрөх тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тооцоог аймаг, нийслэлийн хэмжээгээр шинэчлэн гаргасан жагсаалт 5 дүгээр сарын мэдээг энд дарж татаж авна уу.
 
Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ
2014 оны 4-р сарын 04, Баасан гариг, 15:28
Улсын төсөвт төвлөрөх тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тооцоог аймаг, нийслэлийн хэмжээгээр шинэчлэн гаргасан жагсаалт 4 дүгээр сарын мэдээг энд дарж татаж авна уу.
 
Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ
2014 оны 3-р сарын 11, Мягмар гариг, 09:58
Улсын төсөвт төвлөрөх тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тооцоог аймаг, нийслэлийн хэмжээгээр шинэчлэн гаргасан жагсаалт 2 дугаар сарын мэдээг энд дарж татаж авна уу.
 
Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ
2013 оны 1-р сарын 10, Пүрэв гариг, 23:15
Улсын төсөвт төвлөрөх тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тооцоог аймаг, нийслэлийн хэмжээгээр шинэчлэн гаргасан жагсаалт 12 дугаар сарын мэдээг энд дарж татаж авна уу.
 
Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ
2011 оны 3-р сарын 24, Пүрэв гариг, 19:49

2014 оны хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ

Сар 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 9 сар 10 сар 11 сар
Татах Excel файл Татах Татах Татах Татах Татах Татах Татах

 

2012 оны хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ.

Сар  1 сар  2 сар  3 сар 11 сар  12 сар
Татаж авах  Excel файл Татах  Татах  Татах Татах Татах

2011 оны хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ.

Сар  1 сар  2 сар  3 сар  4 сар  5 сар  6 сар  7 сар  8 сар  9 сар  10 сар  11 сар  12 сар
Татаж авах  Excel файл татах татах татах татах татах татах татах татах татах татах  татах татах

 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ
УУРХАЙН  КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

 


Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org