MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Холбогдох хууль тогтоол журмууд

ЖУРАМ, ДҮРЭМ, ЗААВАР, АРГАЧЛАЛ, ТУШААЛ

 

Нэр

Батлагдсан огноо

1

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтын зохион байгуулах нийтлэг журам

ЗГ-ын тогтоол

2011 он №311

2

Байгаль орчны аудит хийх эрх олгож журам

БОНХСайдын тушаал

2013 он №A-126

3

Байгаль орчны аудит хийх ерөнхий аргачлал

4

Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ойд ойн аж ахуйн арга хэмжээ явуулах журам

БОНХСайдын тушаал

2013 он №A-134

5

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай тогтоол

ЗГ-ын тогтоол

2013 он №326

6

Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам

БОНХСайдын тушаал

2013 он №A-156

7

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам

ЗГ-ын тогтоол

2010 он №308

8

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн асуудлаар санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам

УУСайдын тушаал

2013 он №85

9

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулах журам

 

УУСайдын 2015 оны 06 сарын 29-ний өдрийн №126 тушаалаар оруулсан нэмэлт өөрчлөлт

 

Дээрх нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан, бүтэн хувилбартай энд дарж танилцана уу

УУСайдын тушаал

2015 он №10

10

Улсын төсөвт илүү төлсөн ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг буцаан олгох журам

УУСайд, Сангийн Сайдын хамтарсан тушаал

2013 он №257/236

11

Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах журам

УУСайдын тушаал

2014 он №202

 

Бичил уурхайн  журам, дүрэм, гэрээ, заавар, маятгууд

 • Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм /Энэ тогтоолыг 2009.4.13 өдрийн 81 тушаалааар хүчингүй болсон./
 • Засгийн газрын тогтоол: Биржийн нэр зарлах тухай /Энэ тогтоолыг 2010.2.17 өдрийн 39 тогтоолоор хүчингүй болсон./

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 1. Төрийн хяналт шалгалтын тухай
 2. Ашигт малтмалын тухай
 3. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай
 4. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай
 5. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай
 6. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай
 7. Байгаль орчныг хамгаалах тухай
 8. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай
 9. Газрын хэвлийн тухай
 10. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай
 11. Ойн тухай
 12. Байгалийн ургамлын тухай
 13. Амьтны тухай
 14. Усны тухай
 15. Ус бохирдуулсаны төлбөрийн тухай
 16. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай
 17. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай
 18. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай
 19. Агаарын тухай
 20. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай
 21. Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай
 22. Хог хагядлын тухай
 23. Газрын тухай
 24. Газрын төлбөрийн тухай
 25. Соёлын өвийг хамгаалах тухай
 26. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай
 27. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

 

 


Вэб холбоос

 • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

 • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

 • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

 • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

 • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

 • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org