MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Мэдээлэл

 

 

 

Уул уурхайн сайдын 2014 оны 09 сарын 12-ны өдрийн 203 тоот тушаалын дагуу Засгийн газрийн 2014 оны 07 сарын 28-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолын хавсралтаар төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицолыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Засгийн газрын 2015 оны  289-р тогтоол болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн солбицлыг хас ч, төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг  мэдээлж байна.

Үүнд:

Энд дарж сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн солбицлыг PDF татаж авна уу.

Энд дарж сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн солбицлыг EXCEL татаж авна уу.

Сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн тойм зургийг энд дарж үзнэ үү

Зурган дээр дарж үзнэ үү.

tender

 

Анхааруулга:

Зарим дүрсүүдийн дотор багтах солбицлуудаар хүрээлэгдсэн талбай нь төрөөс тогтоосон өргөдлөөр болон сонгон шалгаруулалт олгогдох талбайд хамаарахгүй гэж ойлгоно.

Жишээ нь:

 

1 дугаартай дүрс нь дор харагдах байдлаар зурагдаж болно.

example

 

 

 

 

Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org