Нүүрсний экспорт, импортын мэдээлэл

2015-08-12

БНХАУ-ын коксжих нүүрсний импорт 6 дугаар сард 5,08 сая тонн-д хүрч 5 дугаар сараас 170,2 хувиар нэмэгдсэнийг тус улсын гаалийн ерөнхий газраас мэдээлжээ. Тус улсын салбарын шинжээчдийн хэлж буйгаар дээрх өсөлт нь 5 дугаар сарын төгсгөл үеийн нүүрсний үнийн доод хэмжээнээс хамааран эцсийн хэрэглэгчдийн худалдан авалт нэмэгдэж, далайн боомтууд дээрх нүүрсний нийлүүлэлт эрс нэмэгдсэнтэй холбон тайлбарласан ...


Нүүрсний олборлолт борлуулалт экспортын мэдээ /2015 оны эхний хагас жил/

2015-08-12

Хөрс хуулалт Нийт олборлолт Борлуулалтын үзүүлэлт Нийт борлуулалт Экспортод Дотоодод /мян.м3/ /мян.тн/ /мян.тн/ /мян.тн/ /мян.тн/ 52432 12405 Чулуун Коксжих Баяжуулсан 872.03 872.03 0 Түүхий 3051.3 3051.3 0 Сул коксжих 2273.9 2273.929 0 Эрчим хүчний /завсарын/ 702.0 701.969 0 Хүрэн болон чулуун 3547.7 0 3547.7 Антрацит 0 0 0 Нийт  дүн 10447.0 6899.2 3547.7    


Нүүрсний олборлолт, борлуулалт, экспортын мэдээ /2015 оны 1 дүгээр улирал/

2015-08-12

Хөрс хуулалт Нийт олборлолт Борлуулалтын үзүүлэлт Нийт борлуулалт Экспортод Дотоодод /мян.м3/ /мян.тн/ /мян.тн/ /мян.тн/ /мян.тн/ 21413.3 5794.5 Чулуун Коксжих Баяжуулсан 57.3 57.3 0 Түүхий 1971.516 1971.516 0 Сул коксжих 946.9 946.903 0 Эрчим хүчний /завсарын/ 268.3 268.3 0 Хүрэн 2109.1 0 2109.1 Антрацит 0 0 0 Нийт  дүн 5353.1 3244.0 21    


Олон улсын нүүрсний салбарын статистик мэдээлэл

2015-08-05

New Picture2014 онд Дэлхийн нийт нүүрсний олборлолт 8,16 тэрбум орчим тонн-д хүрч 2013 оноос 0,7 хувиар буурсныг Лондон хотод байрлах BP груп 6 дугаар сарын 10-нд мэдээлсэн байна. 2014 оны гүйцэтгэлээр БНХАУ-ын нүүрсний олборлолт хамгийн их буюу 3,87 тэрбум тонн-д хүрч, 2013 оны олборлолтоос 2,6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь дэлхийн нийт олборлолтын   47 орчим хувийг эзэлж ...