Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээлэл

2016-05-13

Энд дарж татаж авна уу.


Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-05-13

Энд дарж татаж авна уу.


Нүүрс экспортлогч орнуудын коксжих нүүрсний үнэ

2016-05-05

Энд дарж татаж авна уу.


Нүүрсний олборлолт, борлуулалт, экспортын тоо мэдээ

2016-04-29

Энд дарж татаж авна уу.


Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-04-27

Энд дарж татаж авна уу.


Олон улсын нүүрсний зах зээлийн мэдээлэл

2016-04-21

БНХАУ Хятад улсын гаалийн ерөнхий хорооны мэдээгээр 3-р сарын Хятадын нүүрсний импортын хэмжээ 19.69 сая тонн болж, өнгөрсөн сараас 45.42%-иар, өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 15.62%-иар нэмэгдсэн байна. 2016 оны нэгдүгээр улирал буюу эхний 3 сард нүүрсний нийт импортын хэмжээ 48.46 сая тонн болж, өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 1.2%-иар буурчээ. Хятад улс 2016 оны эхний 3 сард 2.79 сая ...


Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-04-20

Энд дарж татаж авна уу.


Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-04-15

Энд дарж татаж авна уу.


Нүүрс экспортлогч орнуудын нүүрсний үнэ

2016-04-08

Энд дарж татаж авна уу.


Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-04-06

Энд дарж татаж авна уу.