Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийн үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-07-27

Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийн  үнэт цаасны товч мэдээллийг  энд дарж татаж авна уу.


Үнэт цаасны товч мэдээлэл (нүүрсний салбар)

2016-07-19

Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийн  үнэт цаасны товч мэдээллийг энд дарж татаж авна уу.


Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрс олборлолтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа зарим компаниудийн үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-06-30

Энд дарж татаж авна уу.


Мэдээлэл

2016-06-23

2015 он, 2016 оны 5 сарын 31-ний байдлаар эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн шатах ашигт малтмалын нөөцийн хэмжээ Д/д Ашигт малтмалын төрөл 2015 он 2016.05.31 А+В+С зэргээр / тонн/ 1. Чулуун нүүрс 855,097,058.41 903,519,320.42 2. Хүрэн нүүрс 3,704,343,510.66 465,818,810.00   Нийт нүүрс 4,559,440,569.07 1,369,338,130.42 3. Шатдаг занар 731,350,235.59 – 4. Хагас Антрацит 54,582,628.00 – НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС 2016 оны 6 дугаар сарын 23


Нүүрсний зах зээлийн мэдээлэл

2016-06-23

1. Хятадын 5-р сарын нүүрсний импорт, экспорт 5-р сард тус улсын нүүрсний импортын хэмжээ өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 33.54%-аар нэмэгджээ Хятадын Гаалийн ерөнхий хорооны 6-р сарын 8-ны мэдээгээр, тус улсын 5-р сарын нүүрсний импортын хэмжээ 19.03 сая тонн болж, өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 4.78 сая тонноор буюу 33.54%-аар нэмэгджээ. Өнгөрсөн сараас 1.03 сая тонноор буюу 5.72%-аар нэмэгдсэн ...


Нүүрс экспортлогч орнуудын коксжих нүүрсний үнэ

2016-06-10

Энд дарж татаж авна уу.


Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компануудын үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-05-25

Энд дарж татаж авна уу.


Нүүрсний зах зээлийн мэдээлэл

2016-05-23

2016 оны эхний 4 сарын Хятадын нүүрсний импорт 67.25 сая тонн болж, өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 2.5%-аар буурчээ Хятадын Гаалийн ерөнхий хорооны статистик мэдээгээр, 4-р сарын Хятадын нүүрсний импортын хэмжээ 18.8 сая тонн болж, өнгөрсөн сараас 4.52%-аар, өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 5.76%-аар буурсан байна. 1-4-р сарын нүүрсний нийт импортын хэмжээ 67.25 сая тонн болж, өнгөрсөн жилийн ...


Нүүрсний олборлолт, борлуулалт, экспортын тоо мэдээ

2016-05-20

Энд дарж татаж авна уу.


Олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг монгол улсад нүүрсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компануудын үнэт цаасны товч мэдээлэл

2016-05-19

Энд дарж татаж авна уу.