Аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

2016-10-13

ЭБМЗ-ийн “Геологийн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуулын асуудал” хэлэлцэх зөвлөлийн салбар хуралдаанаар ашигт малтмалын хайгуулын ажлын тайлан хэлэлцүүлэхэд дараах материалуудыг бүрдүүлсэн байхыг анхаарна уу: 1. “Ашигт малтмал эрэх, хайх үйл ажиллагааны журам”, “Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, заавар”-ын дагуу боловсруулсан тайлан 2 хувь 2. Тайлангийн товч танилцуулгыг 5-аас доошгүй хуудастайгаар 15 хувь бэлтгэнэ. Мөн файл хэлбэрээр дискэнд ...