Тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтаар олгох журам


Холбогдох хууль тогтоол журмууд

 1. АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛГИЙН УРЬДЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ, АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН НӨӨЦИЙГ АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН УРЬДЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ, УУЛ УУРХАЙН ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН  ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГУУД БА ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ
 2. УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ГҮЙЦЭТГЭХ ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ГҮЙЦЭТГЭХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ ЖУРАМ
 3. БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВ АЖЛЫН ҮНДСЭН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
 4. БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭРГДЭДЭХ БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ
 5. УИХ ТОГТООЛ: ТОДОРХОЙ ОРДЫГ СТРАТЕГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДОД ХАМААРУУЛАХ ТУХАЙ
 6. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ: ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 7. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ: ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
 8. АЖИЛЛАХ ХҮЧ ГАДААДАД ГАРГАХ, ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ
 9. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
 10. ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 11. ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 12. АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 13. ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 14. ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ БОДИСЫН ЭРГЭЛТЭН ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 15. ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙН АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ
 16. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ
 17. УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 18. НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Бичил уурхайн журам, дүрэм, гэрээ, заавар, маятгууд


 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 12 дугаар сарын 1 өдрийн тогтоол “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”
 2. Ашигт малтмалын газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 153 дугаар тушаал
 3. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт
 4. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ (Гэрээний загвар)
 5. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл үхий талбайгаас бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох  тухай гурвалсан гэрээ (Гэрээний загвар)
 6. Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар
 7. Бичил уурхайн аюулгүйн  ажиллагааны нэгдсэн дүрэм
 8. Бичил уухай эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны талаархи мэдээллийн маягт
 9. Бичил уурхайн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хүрээнд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө, тайлангийн маягт

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм /Энэ тогтоолыг 2009.4.13 өдрийн 81 тушаалааар хүчингүй болсон. Засгийн газрын тогтоол: Биржийн нэр зарлах тухай /Энэ тогтоолыг 2010.2.17 өдрийн 39 тогтоолоор хүчингүй болсон.