Ашигт малтмалын газраас зохион байгуулсан сургалт, форум


Уул уурхайн хэлтэс

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ТоБУТ-тэй хамтран “ Бичил уурхайн хууль эрх зүйн орчныг танилцуулах үндэсний форум”-ыг 21 аймгийн 400 гаруй төлөөлөгчдийн хүрээнд зохион байгуулав.

2013.03.15-ны өдөр “УУЛ УУРХАЙН САЛБАР ДАХЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ ТӨСӨЛ”-өөс зохион байгуулсан 21 аймгийн Геологи уул уурхай, Байгаль орчны улсын байцаагчдын мэргэжил дээшлүүлэх 7 дугаар сургалтад “бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох” журмын хэрэгжилт, хэрхэн хэрэгжүүлэх, цаашид авах арга хэмжээний талаар сургалт хийв. /Сургалтад 21 аймгийн 40 гаруй улсын байцаагч оролцов/2013.01.20-нд ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулагт бичил уурхайн талаар хэрхэн оруулах тухай хэлэлцүүлгийг Уул уурхайн яам, Тогтвортой бичил уурхайн төсөл, бичил уурхайчдын төлөөлийн хүрээнд зохион байгуулав.

ОҮИТБС-ын ажлын албатай хамтран 2013 оны 2-р сарын 6-нд 75 аж ахуйн нэгжийн дунд “2012 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа чанартай гаргацгаая” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан.

2013 оны 3-р сарын 26-нд 45 аж ахуйн нэгжийн дунд “2012 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа хугацаанд нь гаргацгаая” сэдэвт сургалтыг тус тус зохион байгуулсан.

МУ-ын ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулагдсан “Хувиараа ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг бичил уурхайн хэлбэрт оруулах нь” сэдэвт үндэсний форумыг зохион байгуулалцаж оролцсон.

Эрдэнэт хотын Технологийн сургууль дээр Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтыг зохион байгуулалцаж оролцсон.

Геологийн алба

Монголын геофизикийн холбоо болон бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран “Геофизикийн судалгааны ажлын” заавар журам боловсруулах, геофизикийн судалгааны өнөөгийн байдал сэдвээр санал солилцох ажлын уулзалтыг 2013.05.29 нд зохион байгуулсан.

УТХ-өөр гүйцэтгэж буй геологийн 1:50000-ны масштабтай зураглалын ажлыг гүйцэтгэх зааврыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлын чанарыг дээшлүүлэх, хээрийн судалгааны ажлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор геологичдын дунд харилцан туршлага солилцох уулзалтыг хээрийн нөхцөлд 2013 оны 8-р сард зохион байгуулна.