Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд

Оруулсан:

2017/01/04


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 4 дүгээр шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар Анх олгосон огноо Аймаг, хот Сум, дүүрэг Талбайн нэр Аж ахуйн нэгжийн нэр
1 ХV-018135 2015.04.29 Увс Өндөрхангай Бурхант Геоплан ресурс ХХК
2 XV-020465 2008.11.14 Өмнөговь Баяндалай, Ноён, Сэврэй Тэнүүн-1 Мөнхлевра ХХК
3 ХV-020464 2008.11.14 Өмнөговь Баяндалай, Ноён Тэнүүн-1 Гоулден эссэнс монголиа ХХК
4 XV-017649 2014.10.29 Баянхонгор Бөмбөгөр, Галуут Товцог хайрхан уул Эс Кью Эс ХХК
5 МV-020482 2002.10.25 Төв Лүн Шандын ам ЛМО майнинг ХХК
6 ХV-014371 2008.10.29 Дундговь Цагаандэлгэр Замын улаан Эхлэл-Ургац ХХК
7 ХV-019151 2015.10.29 Дорноговь Сайхандулаан Урд залаа Мегатек манюфактуринг монголиа ХХК
8 ХV-019230 2015.11.02 Сэлэнгэ Орхонтуул Өвөр булгийн хавцал Демситрейд ХХК
9 МV-012162 2006.11.02 Дундговь Баянжаргалан Яст Эм Си Ти Ти ХХК
10 XV-019109 2015.11.05 Хэнтий Хэрлэн Бек Самат голд ХХК
11 ХV-014411 2008.11.06 Дундговь Дэлгэрхангай Ширээгийн хөндий Эрдэнэгипс ХХК

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 5 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар Анх олгосон огноо Аймаг, хот Сум, дүүрэг Талбайн нэр Аж ахуйн нэгжийн нэр
1 ХV-015152 2009.09.23 Булган Бүрэгхангай Захцаг уул Фокусметал майнинг ХХК
2 XV-012818 2007.10.15 Дорнод Дашбалбар Мухар Эм Энд Эм ХХК
3 ХV-017505 2007.08.21 Өмнөговь Номгон Далан Этүгэн-Эе ХХК
4 XV-012648 2007.08.21 Өмнөговь Номгон Далан Этүгэн-Эе ХХК
5 МV-002449 2000.07.21 Хэнтий Жаргалтхаан Хадагтайн Чандмань-Эрдэс ХХК
6 МV-018434 2015.04.07 Төв Баянжаргалан Шанаган Штайнколе ХХК
7 MV-008766 2003.08.26 Булган Сайхан Эрээн ихэр уул Пибодивинсвэй ресорсиз ХХК
8 MV-017589 2006.05.22 Улаанбаатар Багахангай Мааньт Кинова ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

Мэдээг үнэлэх
[Нийт: 0 Дундаж: 0]

Мэдээг хэвлэх Мэдээг хэвлэх