Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн судалгааны төслийн гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Оруулсан:

2016/12/21


ЭБМЗ-ийн геологийн судалгаатай холбоотой асуудлыг хэлэлцэх салбар хуралдаан 2017 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 14 цагаас АМГТГ-ын хурлын танхимд болно. Иймд 2017 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн дотор тайлан хэлэлцүүлэх хүсэлт, холбогдох материалуудыг бүрдүүлэн, ЭБМЗ-ийн нарийн бичгийн даргад хандана уу.

Геологи, хайгуулын хэлтэс

Мэдээг үнэлэх
[Нийт: 1 Дундаж: 5]

Мэдээг хэвлэх Мэдээг хэвлэх