Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний Олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээлэл

Оруулсан:

2016/12/12


2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103, 488 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2016 оны 12 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2016 оны 11 дүгээр сарын үнийн дунджыг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                                                                                                       

  (ам.доллар/тн)

Цайр

2,568.41 https://www.lme.com/
Зэс 5,442.73
Хар тугалга 2,178.38
Цагаан тугалга 21,228.07
Хөнгөн цагаан 1,734.86
Молибдени 15,000.00

 (төгрөг/грамм)

Алт

96,908.91 http://www.mongolbank.mn/
Мөнгө 1,212.11

(ам.доллар/тн)

Жонш Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/

ФФ-97

257.50 http://www.indmin.com
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/

ФФ-95

252.19
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92 270.59
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85 250.00
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80 212.50
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75 199.22
Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга) 55.37 /www.umetal.com/
Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга) 59.42
Гянтболдын хүдэр (65%-ийн агуулга) 10,552.99 www.asianmetal.com
Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга) 295.19 www.asianmetal.com
Нүүрс
Төрөл Нэр Чанарын үзүүлэлт Үнэ http://en.sxcoal.com/
Боловсруулаагүй нүүрс Антрацит Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500 90.45
Коксжих Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% 125.00
Сул коксжих Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% 33.75
Коксжих чанаргүй нүүрс Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V= 28%-37%, >37% Үнслэг: A<=25%, >=25%

Илчлэг: Q>5500, >=4500

49.66
Хүрэн нүүрс Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20% 24.00
Баяжуулсан нүүрс Антрацит Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000 104.20
Коксжих нүүрс Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% 134.66
Сул коксжих нүүрс Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% 84.20
Коксжих чанаргүй нүүрс Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20%

Илчлэг: Q>5000, >=4500

29.54
Мэдээг үнэлэх
[Нийт: 2 Дундаж: 4.5]

Мэдээг хэвлэх Мэдээг хэвлэх