Аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Оруулсан:

2016/10/13


ЭБМЗ-ийн “Геологийн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуулын асуудал” хэлэлцэх зөвлөлийн салбар хуралдааны ашигт малтмалын хайгуултай холбоотой асуудлыг хэлэлцэх хурал 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цагаас АМГТГ-ын хурлын танхимд болох тул уг хурлаар хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан хэлэлцүүлэхээр хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүд дараах шаардлагын дагуу материалаа бүрдүүлэн, ЭБМЗ-ийн салбар хуралдааны нарийн бичгийн даргад /409 тоот өрөө/ 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн дотор бүртгүүлнэ үү.

Мэдээг үнэлэх
[Нийт: 1 Дундаж: 1]

Мэдээг хэвлэх Мэдээг хэвлэх