Зарлал

Оруулсан:

2016/08/29


АМГ-н нэр өөрчлөгдөн Ашигт малтмал,  газрын тосны газар болсон тул иргэн, ААН байгууллагууд  2016 оны 08 сарын 29-ний  өдрөөс доорх дансанд төлбөрөө тушаана уу!

Жич: Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн нэр данс өөрчлөгдөөгүй хуучин хэвээр байгааг анхаарна уу.

Үйлчилгээний хөлс буюу тэмдэгтийн хураамжийг доорхи данс:
Валютын төрөл: Төгрөг
Хүлээн авагч:АМ,Газрын тосны газар
Хүлээн авагч банк:Төрийн сан банк
Дансны дугаар:9000 18 007

Мэдээг үнэлэх
[Нийт: 1 Дундаж: 1]

Мэдээг хэвлэх Мэдээг хэвлэх