САНАЛЫН УРИЛГА

Оруулсан:

2016/07/28


САНАЛЫН УРИЛГА

Ашигт малтмалын газар нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн  19.12, 20.1, 24.2, 26.9, 49.7, 60.9-д заалт, Засгийн газрын 2014 оны 239, 2015 оны 511 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

 1. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал сумын нутаг 3827.84 га бүхий Чулуут толгой нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град мин сек град мин сек
1 107 41 1.45 46 9 53.69
2 107 41 1.45 46 6 1.64
3 107 36 1.51 46 6 1.64
4 107 36 1.51 46 8 5.64
5 107 37 5.96 46 8 5.64
6 107 37 5.96 46 7 10.58
7 107 37 58.87 46 7 10.58
8 107 37 58.87 46 7 30
9 107 39 5 46 7 30
10 107 39 5 46 7 52
11 107 39 30 46 7 52
12 107 39 30 46 9 12
13 107 38 15 46 9 12
14 107 38 15 46 8 30
15 107 37 45 46 8 30
16 107 37 45 46 8 10.46
17 107 36 1.51 46 8 10.46
18 107 36 1.51 46 9 53.4

Босго үнэ: 6 217 000 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-1

 1. Увс аймгийн Ховд сумын нутаг 6326.82 га бүхий Хагийн улаан нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин сек
1 91 4 15.44 49 37 30.45
2 91 4 15.44 49 37 15.28
3 91 4 30.38 49 37 15.28
4 91 4 30.38 49 36 0.36
5 91 4 15.44 49 36 0.36
6 91 4 15.44 49 35 45.2
7 91 3 45.12 49 35 45.2
8 91 3 45.12 49 35 30.04
9 90 59 45.4 49 35 30.04
10 90 59 45.4 49 30 14.73
11 90 56 15.13 49 30 14.73
12 90 56 15.13 49 30 30.55
13 90 56 30.29 49 30 30.55
14 90 56 30.29 49 31 0.21
15 90 56 45.45 49 31 0.21
16 90 56 45.45 49 31 30.31
17 90 57 0.39 49 31 30.31
18 90 57 0.39 49 31 59.98
19 90 56 45.45 49 31 59.98
20 90 56 45.45 49 32 30.08
21 90 56 30.29 49 32 30.08
22 90 56 30.29 49 32 45.24
23 90 56 15.13 49 32 45.24
24 90 56 15.13 49 33 14.68
25 90 55 59.97 49 33 14.68
26 90 55 59.97 49 33 29.85
27 90 56 15.13 49 33 29.85
28 90 56 15.13 49 34 15.33
29 90 56 30.29 49 34 15.33
30 90 56 30.29 49 34 45.43
31 90 56 45.45 49 34 45.43
32 90 56 45.45 49 34 59.93
33 90 57 0.39 49 34 59.93
34 90 57 0.39 49 35 15.09
35 90 57 15.55 49 35 15.09
36 90 57 15.55 49 35 30.04
37 90 57 30.05 49 35 30.04
38 90 57 30.05 49 35 45.2
39 90 57 45.21 49 35 45.2
40 90 57 45.21 49 36 0.36
41 90 58 0.16 49 36 0.36
42 90 58 0.16 49 36 15.52
43 90 58 15.32 49 36 15.52
44 90 58 15.32 49 36 29.8
45 90 58 45.64 49 36 29.8
46 90 58 45.64 49 36 44.96
47 90 58 59.92 49 36 44.96
48 90 58 59.92 49 37 0.12
49 90 59 30.24 49 37 0.12
50 90 59 30.24 49 37 15.28
51 90 59 45.4 49 37 15.28
52 90 59 45.4 49 37 30.45

Босго үнэ: 14 197 400 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-2

 1. Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын нутаг 7261.69 га бүхий Цагаан хадын нуур нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин сек
1 105 0 31.21 44 39 1.5
2 105 0 31.21 44 35 1.5
3 104 58 34.93 44 35 1.51
4 104 58 34.93 44 36 45.55
5 104 57 37.02 44 36 45.55
6 104 57 37.02 44 35 1.51
7 104 52 41.12 44 35 1.53
8 104 52 41.13 44 39 1.51

Босго үнэ 9 803 300 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-3

 1. Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын нутаг 10884.4 га бүхий Зөөлөн нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град мин сек град мин сек
1 94 56 30.17 44 55 0.07
2 94 56 30.17 44 54 44.91
3 94 57 15.43 44 54 44.91
4 94 57 15.43 44 54 29.97
5 94 57 45.09 44 54 29.97
6 94 57 45.09 44 54 15.47
7 94 58 15.2 44 54 15.47
8 94 58 15.2 44 54 0.31
9 94 58 30.36 44 54 0.31
10 94 58 30.36 44 53 45.15
11 94 58 15.2 44 53 45.15
12 94 58 15.2 44 52 30.44
13 94 55 0.08 44 52 30.44
14 94 55 0.08 44 52 44.72
15 94 54 29.98 44 52 44.72
16 94 54 29.98 44 52 30.44
17 94 40 0.08 44 52 30.44
18 94 40 0.08 44 55 0.07

Босго үнэ 24 424 600 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-4

 1. Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын нутаг 16531.03 га бүхий Эрдэнэ чулуут нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град мин сек град мин сек
1 94 19 59.94 45 5 15.09
2 94 20 45.2 45 5 15.09
3 94 20 45.2 45 3 14.68
4 94 25 0.08 45 3 14.68
5 94 25 0.08 45 3 0.4
6 94 25 30.41 45 3 0.4
7 94 25 30.41 44 54 15.47
8 94 25 30.41 44 54 0.31
9 94 24 15.48 44 54 0.31
10 94 24 15.48 44 53 45.15
11 94 22 44.73 44 53 45.15
12 94 22 44.73 44 53 30.21
13 94 17 14.92 44 53 30.21
14 94 17 14.92 44 53 45.15
15 94 16 59.98 44 53 45.15
16 94 16 59.98 44 54 0.31
17 94 17 14.92 44 54 0.31
18 94 17 14.92 44 54 15.47
19 94 17 30.08 44 54 15.47
20 94 17 30.08 44 55 0.07
21 94 17 45.25 44 55 0.07
22 94 17 45.25 44 56 15
23 94 18 0.41 44 56 15
24 94 18 0.41 44 57 29.93
25 94 18 14.69 44 57 29.93
26 94 18 14.69 44 58 30.35
27 94 18 29.85 44 58 30.35
28 94 18 29.85 44 59 14.96
29 94 18 14.69 44 59 14.96
30 94 18 14.69 44 59 30.12
31 94 17 45.25 44 59 30.12
32 94 17 45.25 44 59 45.28
33 94 17 14.92 44 59 45.28
34 94 17 14.92 45 0 0.44
35 94 19 59.94 45 0 0.44

Босго үнэ: 37 095 700 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-5

 1. Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын нутаг 558.18 га бүхий Хулст булан нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин сек
1 96 41 48.17 46 18 38.51
2 96 41 48.17 46 19 43.51
3 96 43 58.18 46 19 43.51
4 96 43 58.18 46 18 38.51

Босго үнэ: 1 225 600 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-6

 1. Төв аймгийн Баян сумын 8281.56 га бүхий Цайдам нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин сек
1 107 51 21.43 47 0 1.71
2 107 51 21.45 47 4 37.73
3 107 59 1.47 47 4 37.73
4 107 59 1.47 47 0 1.71

Босго үнэ: 18 584 000 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-7

 1. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын 424.2 га бүхий Дунд салаа нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин сек
1 88 38 45.15 48 54 0.31
2 88 38 45.15 48 52 30.44
3 88 38 0.54 48 52 30.44
4 88 38 0.54 48 52 44.72
5 88 37 44.72 48 52 44.72
6 88 37 44.72 48 53 0.54
7 88 37 30.44 48 53 0.54
8 88 37 30.44 48 53 15.04
9 88 37 15.28 48 53 15.04
10 88 37 15.28 48 54 0.31

Босго үнэ: 952 000 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-8

 1. Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын 3403.34 га бүхий Худаг уул нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град мин сек град мин сек
1 110 26 45.32 43 9 15.47
2 110 26 45.32 43 9 44.91
3 110 26 15 43 9 44.91
4 110 26 15 43 9 15.47
5 110 26 45.32 43 9 15.47
6 110 26 45.32 43 9 0.31
7 110 26 30.16 43 9 0.31
8 110 26 30.16 43 8 0.54
9 110 23 0.54 43 8 0.54
10 110 23 0.54 43 8 15.04
11 110 20 30.03 43 8 15.04
12 110 20 30.03 43 8 0.54
13 110 20 15.09 43 8 0.54
14 110 20 15.09 43 8 30.21
15 110 18 0.4 43 8 30.21
16 110 18 0.4 43 8 45.15
17 110 17 30.07 43 8 45.15
18 110 17 30.07 43 9 0.31
19 110 18 0.4 43 9 0.31
20 110 18 0.4 43 9 15.47
21 110 19 30.26 43 9 15.47
22 110 19 30.26 43 9 0.31
23 110 21 29.79 43 9 0.31
24 110 21 29.79 43 9 15.47
25 110 22 15.28 43 9 15.47
26 110 22 15.28 43 9 29.97
27 110 23 0.54 43 9 29.97
28 110 23 0.54 43 9 44.91
29 110 23 45.15 43 9 44.91
30 110 23 45.15 43 10 0.07
31 110 25 44.68 43 10 0.07
32 110 25 44.68 43 10 15.23
33 110 25 59.84 43 10 15.23
34 110 25 59.84 43 10 30.4
35 110 28 15.19 43 10 30.4
36 110 28 15.19 43 10 15.23
37 110 29 45.28 43 10 15.23
38 110 29 45.28 43 10 0.07
39 110 29 30.12 43 10 0.07
40 110 29 30.12 43 9 44.91
41 110 28 59.79 43 9 44.91
42 110 28 59.79 43 9 29.97
43 110 28 30.35 43 9 29.97
44 110 28 30.35 43 9 44.91
45 110 28 15.19 43 9 44.91
46 110 28 15.19 43 10 0.07
47 110 27 29.93 43 10 0.07
48 110 27 29.93 43 9 44.91
49 110 27 15.42 43 9 44.91
50 110 27 15.42 43 9 15.47

Босго үнэ: 7 638 000 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-9

 1. Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын 4097.75 га бүхий Бага луус нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин сек
1 106 19 59.93 43 16 30.31
2 106 19 45.42 43 16 30.31
3 106 19 45.42 43 16 45.47
4 106 19 15.32 43 16 45.47
5 106 19 15.32 43 16 59.97
6 106 18 14.68 43 16 59.97
7 106 18 14.68 43 17 14.91
8 106 17 14.91 43 17 14.91
9 106 17 14.91 43 17 30.07
10 106 16 45.47 43 17 30.07
11 106 16 45.47 43 19 0.16
12 106 10 44.68 43 19 0.16
13 106 10 44.68 43 19 15.32
14 106 10 0.07 43 19 15.32
15 106 10 0.07 43 19 30.26
16 106 9 15.47 43 19 30.26
17 106 9 15.47 43 19 59.93
18 106 19 59.93 43 19 59.93

Босго үнэ: 9 195 500 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-10

 1. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын 2592.77 га бүхий Хүйтэний худаг нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин сек
1 112 13 15.19 47 33 45
2 112 13 30.35 47 33 45
3 112 13 30.35 47 30 14.72
4 112 10 30.4 47 30 14.72
5 112 10 30.4 47 32 30.07
6 112 11 15 47 32 30.07
7 112 11 15 47 34 30.26
8 112 13 30.35 47 34 30.26
9 112 13 30.35 47 34 15.32
10 112 13 15.19 47 34 15.32

Босго үнэ: 5 818 500 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-11

 1. Ховд аймгийн Мянгад сумын 910.92 га бүхий Чацарганат нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин сек
1 91 48 14.82 48 32 14.92
2 91 48 14.82 48 31 15.15
3 91 48 0.53 48 31 15.15
4 91 48 0.53 48 31 45.48
5 91 47 45.37 48 31 45.48
6 91 47 45.37 48 31 15.15
7 91 47 15.05 48 31 15.15
8 91 47 15.05 48 31 0.21
9 91 46 45.61 48 31 0.21
10 91 46 45.61 48 30 45.05
11 91 46 0.35 48 30 45.05
12 91 46 0.35 48 30 30.55
13 91 45 14.86 48 30 30.55
14 91 45 14.86 48 30 14.73
15 91 44 45.42 48 30 14.73
16 91 44 45.42 48 30 0.45
17 91 44 30.26 48 30 0.45
18 91 44 30.26 48 30 14.73
19 91 43 59.94 48 30 14.73
20 91 43 59.94 48 30 30.55
21 91 43 30.5 48 30 30.55
22 91 43 30.5 48 30 45.05
23 91 43 45.66 48 30 45.05
24 91 43 45.66 48 31 0.21
25 91 43 59.94 48 31 0.21
26 91 43 59.94 48 31 15.15
27 91 45 14.86 48 31 15.15
28 91 45 14.86 48 31 30.31
29 91 46 15.29 48 31 30.31
30 91 46 15.29 48 31 45.48
31 91 47 15.05 48 31 45.48
32 91 47 15.05 48 31 59.98
33 91 48 0.53 48 31 59.98
34 91 48 0.53 48 32 14.92

Босго үнэ: 2 045 000 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-12

 1. Дорнод аймгийн Баяндун сумын 8565.84 га бүхий Улаан нуур нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град мин сек град мин сек
1 113 27 45.09 49 6 15.51
2 113 27 45.09 49 11 30.16
3 113 34 59.93 49 11 30.16
4 113 34 59.93 49 6 15.51

Босго үнэ: 19 222 000 төгрөг

Талбайн код: СШ 11-13

 1. Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмалын газрын цахим хуудсанаас (mram.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмалын газраас авч болно.
 2. Үйлчилгээний хураамж болох 250.000 төгрөг төлсөн баримтыг үндэслэн Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авч болно.
 3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2016 оны 8 дугаар сарын 30-ний өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмалын газрын 207 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 4. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2015 оны 8 дугаар сарын 31-ны өдрийн 9 цаг 00 минутад Ашигт малтмалын газрын хурлын танхимд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 5. Ирүүлсэн саналыг АМГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан коммисс нь Уул уурхайн сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”, уг журамд Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 126 дугаар тушаалаар орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үнэлнэ.
 6. Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмалын газар 207 тоот өрөө,

Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263710

 1. Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ.

Үүнд:

 • Сонгон шалгаруултад оролцох санал /маягтын дагуу/
 • Санал гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг Монгол Банкинд бүртгэлтэй арилжааны банкинд хугацаатай /Сонгон шалгаруулалтын саналыг нээсэн өдрөөс хойш ажлын 15 хоног/ байршуулсан баталгаа
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ)
 • Тухайн талбайд гүйцэтгэх хайгуул болон ашиглалтын ажлын төрөл хэмжээ, хугацаа, өртөг болон байгаль хамгаалахад зарцуулах зардлыг тоймлон тусгасан төсөл, төсвийн санал
 • Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал. (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулах, дэвшилтэт арга, аргачлал, технологийн шийдэл;
 • Ашигт малтматын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зураг.
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан – 900018003 тоот дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

Мэдээг үнэлэх
[Нийт: 0 Дундаж: 0]

Мэдээг хэвлэх Мэдээг хэвлэх