Тусгай зөвшөөрлийг цуцлах нөхцөл бүрдсэнийг мэдэгдэе:

Оруулсан:

2016/07/25


АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

 

  1. Дараахи компаниуд тусгай зөвшөөрлийн талбайдаа 2014 онд хайгуулын ажил гүйцэтгэж, зарцуулсан зардлын хэмжээгээ Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2-д зааснаар санхүүгийн тайлан тэнцэлдээ тусгаж төрийн захиргааны байгууллагаар баталгаажуулаагүй нь мөн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасан хэмжээг тодорхойлох боломжгүй болгож байна. Энэ нь  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4–д зааснаар тусгай зөвшөөрлийг цуцлах нөхцөлийг бүрдүүлж байгааг мэдэгдэе.

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр  Тусгай зөвшөөрөл  олгосон огноо Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
1 Гэрэл арвижих ХХК 2006.02.16 11367Х
2 Мөнхлевра  ХХК 2008.11.14 20465Х
3 Бидвикен  ХХК 2007.08.20 12646Х
4 Эм энд Эм  ХХК 2008.01.25 13198Х
5 Эм энд Эм  ХХК 2007.10.15 12818Х

 

  1. Дараахи компаниуд тусгай зөвшөөрлийн талбайдаа 2015 онд хайгуулын ажил гүйцэтгэж, зарцуулсан зардлын хэмжээгээ Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2-д зааснаар санхүүгийн тайлан тэнцэлдээ тусгаж төрийн захиргааны байгууллагаар баталгаажуулаагүй нь мөн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасан хэмжээг тодорхойлох боломжгүй болгож байна. Энэ нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4–д зааснаар тусгай зөвшөөрлийг цуцлах нөхцөлийг бүрдүүлж байгааг мэдэгдэе.

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр  Тусгай зөвшөөрөл  олгосон огноо Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
1 Букорп ХХК 2007.10.29 19042Х
2 Металл опт ХХК 2015.06.15 17925Х
3 Си Эм Кэй Ай ХХК 2015.03.11 17987Х
4 Бугалууд Консалтинг ХХК 2015.09.25 18229Х
5 Зүлэгт Булаг ХХК 2015.08.11 15986Х
6 Ти энд Пи ХХК 2007.11.22   12991Х
7 Баялаг Өлгий ХХК 2015.05.28 18405Х
8 Мөнх Майнинг ХХК 2015.06.16 18639Х
9 Цимофон ХХК 2015.06.29 18613Х
10 Цимофон ХХК 2015.02.29 18617Х
11 Эн Си Ар ХХК 2015.05.28 18167Х
12 Амазон ресурс ХХК 2015.11.16 18689Х
13 Некст  майн   ХХК 2004.09.27 8488 Х
14 Бидний зорилго  ХХК 2008.01.07 13147 Х
15 Минюу шиши ХХК 2005.03.09 9402Х
16 Жэй Эм Кей Эм ХХК 2015.05.29 18416Х
17 Фэстжампер ХХК 2015.05.11 18074Х
18 Чингисийн алтан зоос ХХК 2015.06.18 18549Х
19 Маунтайн шаста ХХК 2015.09.30 18441Х
20 Маунтайн шаста ХХК 2015.06.18 18533Х
21 Талст бурхант ХХК 2008.11.06 14393 Х
22 Эс Би Эйч ХХК 2015.05.05 18063Х
23 Далайн Тогтох ХХК 2015.04.29 18036Х
24 АХХ  ХХК 2009.07.16 14995Х
25 Коттедж барилга ХХК 2008.03.28 13439Х
26 Майн төмөр ХХК 2008.03.26 17618Х
27 Майн төмөр ХХК 2008.03.26 13428Х
28 Ү-Мён ХХК 2015.07.08 18655Х
29 Ди эм майнинг ХХК 2015.06.08 18521Х
30 Мөнх Майнинг ХХК 2015.07.23 18696Х
31 Ноза ХХК 2015.06.25 18641Х
32 Будресорс ХХК 2015.07.21 18697Х
33 Эхлэл ургац  ХХК 2008.10.29 14371Х
34 Эрдэнэт  үйлдвэр  ХХК 2004.09.15 2607Х
35 Ловонко ХХК 2007.10.09 12798Х

 

                                           АМГ-ын Кадастрын хэлтэс, Геологийн алба

Мэдээг үнэлэх
[Нийт: 2 Дундаж: 3.5]

Мэдээг хэвлэх Мэдээг хэвлэх